Retour Plan Général

Photos J@M , Nicole et Paolo Fornelli

Joseph Brodsky Cesco Baseggio Giacento Gallina Sir Ashley Clarke Aspasia Manos Christian Doppler Helenio Herrera Famille Tramontin Sonia Kaliensky Luigi Nono Giulio Lorenzetti Pier Luigi Penzo Ermanno Wolf-Ferrari Igor Stravinsky Ezra Pound Chapelle San Cristoforo Chiesa San Michele  Pompeo Gherardi Molmenti